بازی یار آمده است تا با تمامی علاقه مندان کودک، بازی و اسباب بازی همیاری کند.


بازی یار می کوشد به ساختار تولید، توزیع و عرضه اسباب بازی جهت، عمق و معنا ببخشد.


بازی یار سعی می کند برای تمامی علاقه مندان به کودک ، بازی و اسباب بازی منبعی قابل اعتماد باشد.


بازی یار خواهد کوشید تا در این هجوم واردات اسباب بازی که حتی تولیدکنندگان اسباب بازی هم به واردات روی آورده اند حمایت کننده تولید داخلی با همه سختی ها و موانع باشد.

بازی یار از تمامی طراحان و تولید کنندگان اسباب بازی انتظار دارد، در طراحی و تولید به شرایط و اهداف فرهنگی و بومی و ملی خود توجه داشته باشند.


بازی یار با واردات مخالف نیست ولی سخت به صادرات می اندیشد و مطمئن است اگر صاحب نظران، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اسباب بازی دست به دست هم دهند، این مهم عملی خواهد شد.


بازی یار یک راه است، راهی که چندان کوتاه و هموار نیست، ولی پیمودنی است و پایان این راه آن چنان زیباست که به ناملایماتش می ارزد.


بازی یار یک پنجره است. پنجره ای از توانایی، ظرافت و هنر ایرانی که بالاخره روزی به روی جهانیان باز خواهد شد.


بازی یار دست تمامی تولیدکنندگان، ناشران، توزیع کنندگان، فروشندگان و همه کسانی را که دغدغه کاری فرهنگی و سالم برای کودکان دارند، به گرمی می فشارد و نظرات، انتقادات و پیشنهادیشان را ارج می نهد.


بازی یار تقدیم می شود به همه کسانی که خود، کاری می کنند و از اینکه دیگران هم، کاری می کنند خوشحال می شوند.